Collection: JAPANESE PRINTS

La galleria si distingue per la presenza di numerose stampe giapponesi originali e illustrazioni giapponesi antiche Ukiyo-e, risalenti al periodo Edo, e Shin Hanga, realizzate in xilografia. Tra i nostri capolavori spiccano le stampe giapponesi originali di Hokusai Katsushika, in bianco e nero e a colori, di cui proponiamo la serie Cento vedute del Fuji e i bozzetti dei manga. Altre opere in vendita sono quelle di Hiroshige Utagawa, Yoshida Hiroshi, Hasui Kawase, Koitsu Tsuchiya e Koson Ohara.

Scopri xilografie e stampe giapponesi originali

244 products
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Musashi Province: Sumida River, Snowy Morning (Musashi, Sumidagawa, Yuki no ashita)
  Regular price
  €3.400,00
  Sale price
  €3.400,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Fujikawa: Mountain Village, Formerly Called Mount Miyako (Fujikawa, sanchû no sato kyûmei Miyakoyama)
  Regular price
  €3.400,00
  Sale price
  €3.400,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Narumi: Shop with Famous Arimatsu Tie-dyed Cloth (Narumi, meisan Arimatsu shibori mise)
  Regular price
  €2.500,00
  Sale price
  €2.500,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • KOSON OHARA, Yanagibashi - Snow on the Willow Bridge of Yanagibashi
  Regular price
  €2.400,00
  Sale price
  €2.400,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HASUI KAWASE, Rain at Ōmiya, (Ame no Ōmiya), 1930
  Regular price
  €2.600,00
  Sale price
  €2.600,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • YOSHIDA HIROSHI, In a Temple Yard n. 7 (Sakura hachi dai: Kane zakura), 1935
  Regular price
  €2.200,00
  Sale price
  €2.200,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, KUNISADA UTAGAWA, The Sisters Miyagino and Shinobu
  Regular price
  €1.600,00
  Sale price
  €1.600,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HIROSHIGE UTAGAWA II, Waves at Shichiri Beach in Sagami Province (Soshu Shichiri-ga-hama)
  Regular price
  €3.000,00
  Sale price
  €3.000,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • KOITSU TSUCHIYA, Kofukuji Tempel in Nara, Nara, Kofuku-ji, Rain scene at Kofuku temple in early spring near Sarusawa pond in Nara.
  Regular price
  €2.600,00
  Sale price
  €2.600,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HASUI KAWASE, Winter Moon at Toyamagahara, Fuyu no tsuki -Toyamagahara, Winter Moon over the Toyama Plain, 1931
  Regular price
  €2.200,00
  Sale price
  €2.200,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji under clear clouds , Kaisei no Fuji , n.4
  Regular price
  €700,00
  Sale price
  €700,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, The ascent to Fuji, Fuji no yamaaki , n.5
  Regular price
  €220,00
  Sale price
  €220,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, The apparition of Mount Hoei, part two, Sono ni , n.8
  Regular price
  €380,00
  Sale price
  €380,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Mist on Fuji , Muchu no fuji , n.9
  Regular price
  €400,00
  Sale price
  €400,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji from the mountains, Sanchu no fuji , n.10
  Regular price
  €300,00
  Sale price
  €300,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji among the willows, Ryuto no fuji , n.11
  Regular price
  €380,00
  Sale price
  €380,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Sodegaura, Sodegaura, No.13
  Regular price
  €250,00
  Sale price
  €250,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fujimigahara, in Owari province known as The Cranes, Bishu fujimigahara , n.14
  Regular price
  €250,00
  Sale price
  €250,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Mountains, more mountains, Yama mata yama , n.15
  Regular price
  €400,00
  Sale price
  €400,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji from a cave, Dochu no fuji , n.17
  Regular price
  €180,00
  Sale price
  €180,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji from a pine forest, Matsuyama no fuji , n.18
  Regular price
  €380,00
  Sale price
  €380,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji through the smoke, Enchu no fuji , n.19
  Regular price
  €320,00
  Sale price
  €320,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Rafts among the reeds under Fuji, Rochu ikada no fuji , n.21
  Regular price
  €400,00
  Sale price
  €400,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji in the autumn wind, Kogarashi no fuji , n.22
  Regular price
  €450,00
  Sale price
  €450,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, The Fuji from Edo, Edo no fuji , n.24
  Regular price
  €220,00
  Sale price
  €220,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji like a mirror, Kyodai fuji , n.25
  Regular price
  €320,00
  Sale price
  €320,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, The hooded Fuji, Kasa fuji , n.27
  Regular price
  €280,00
  Sale price
  €280,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji with the belt, Untai nofuji , n.28
  Regular price
  €280,00
  Sale price
  €280,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji and the good harvest, Hosaku no fuji , n.30
  Regular price
  €350,00
  Sale price
  €350,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, The generous Fuji, Senkin no fuji , n.31
  Regular price
  €220,00
  Sale price
  €220,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, The clean Fuji, Idosarae no fuji , n.32
  Regular price
  €180,00
  Sale price
  €180,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fuji and the eight sacred peaks in Shinano province, Shinshu yatsugatake no fuji , n.33
  Regular price
  €500,00
  Sale price
  €500,00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out