Collezione: STAMPE GIAPPONESI

211 prodotti
 • HASUI KAWASE, Rain at Ōmiya, (Ame no Ōmiya), 1930
  Prezzo di listino
  €2.600,00
  Prezzo scontato
  €2.600,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Iki Province: Shisa, Iki, Shisa
  Prezzo di listino
  €2.500,00
  Prezzo scontato
  €2.500,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • KOITSU TSUCHIYA, Kofukuji Tempel in Nara , Nara, Kofuku-ji, Scena di pioggia al tempio Kofuku all’inizio della primavera vicino allo stagno Sarusawa a Nara.
  Prezzo di listino
  €2.600,00
  Prezzo scontato
  €2.600,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HASUI KAWASE, Dusk at Ushibori, Ushibori no yūgure, Crepuscolo a Ushibori, 1930
  Prezzo di listino
  €2.400,00
  Prezzo scontato
  €2.400,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HASUI KAWASE, Lake Kawaguchi, Kawaguchi-ko, 1932
  Prezzo di listino
  €1.800,00
  Prezzo scontato
  €1.800,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HASUI KAWASE, Winter Moon at Toyamagahara, Fuyu no tsuki -Toyamagahara, Luna invernale sulla pianura di Toyama, 1931
  Prezzo di listino
  €2.400,00
  Prezzo scontato
  €2.400,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • KOSON OHARA, Yanagibashi - Snow on the Willow Bridge of Yanagibashi
  Prezzo di listino
  €2.400,00
  Prezzo scontato
  €2.400,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Fukuroi: Famous Tôtômi Kites, 1855
  Prezzo di listino
  €1.800,00
  Prezzo scontato
  €1.800,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Hyûga Province: Aburatsu Port, Obi Ôshima, Hyûga, Aburatsu no minato, Obi Ôshima, Provincia di Hyûga: porto di Aburatsu, Obi Ôshima
  Prezzo di listino
  €2.600,00
  Prezzo scontato
  €2.600,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Clear Weather after Snow at Nihonbashi Bridge, Nihonbashi yukibare, Tempo sereno dopo la neve al ponte Nihonbashi
  Prezzo di listino
  €2.300,00
  Prezzo scontato
  €2.300,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, A Fine Evening on the Coast, Tsushima Kaigan Yubare, Una bella serata sulla costa.
  Prezzo di listino
  €2.700,00
  Prezzo scontato
  €2.700,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Tra il sole e la luna il monte Sumeru, 1834
  Prezzo di listino
  €130,00
  Prezzo scontato
  €130,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, IL FUJI IN UNA FINESTRA n. 60
  Prezzo di listino
  €250,00
  Prezzo scontato
  €250,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Manga, Vento
  Prezzo di listino
  €90,00
  Prezzo scontato
  €90,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Manga, Piccolo Fuji
  Prezzo di listino
  €70,00
  Prezzo scontato
  €70,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fiori di pruno
  Prezzo di listino
  €90,00
  Prezzo scontato
  €90,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • TSUDA SEIFU, Kamon fu, 1899-1900 n. 115
  Prezzo di listino
  €55,00
  Prezzo scontato
  €55,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • TSUDA SEIFU, Kamon fu, 1899-1900 n. 132
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • TSUDA SEIFU, Kamon fu, 1899-1900, n. 90
  Prezzo di listino
  €45,00
  Prezzo scontato
  €45,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • TSUDA SEIFU, Kamon fu, 1899-1900, n. 250
  Prezzo di listino
  €55,00
  Prezzo scontato
  €55,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • TSUDA SEIFU, Kamon fu, 1899-1900, n. 233
  Prezzo di listino
  €45,00
  Prezzo scontato
  €45,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • TSUDA SEIFU, Kamon fu, 1899-1900, n. 217
  Prezzo di listino
  €45,00
  Prezzo scontato
  €45,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • TSUDA SEIFU, Kamon fu, 1899-1900 n. 238
  Prezzo di listino
  €55,00
  Prezzo scontato
  €55,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.5, 1890
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.6, 1890
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.11, 1890
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.15, 1890
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.24, 1890
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.27, 1890
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.28, 1890
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.29, 1890
  Prezzo di listino
  €45,00
  Prezzo scontato
  €45,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • BAIREI KŌNO, Shiki no hana, Flowers of the four seasons n.33, 1890
  Prezzo di listino
  €65,00
  Prezzo scontato
  €65,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto