Collezione: STAMPE GIAPPONESI

172 prodotti
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Musashi Province: Sumida River, Snowy Morning (Musashi, Sumidagawa, Yuki no ashita)
  Prezzo di listino
  $3,754.08
  Prezzo scontato
  $3,754.08
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Fujikawa: Mountain Village, Formerly Called Mount Miyako (Fujikawa, sanchû no sato kyûmei Miyakoyama)
  Prezzo di listino
  $3,754.08
  Prezzo scontato
  $3,754.08
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, Narumi: Shop with Famous Arimatsu Tie-dyed Cloth (Narumi, meisan Arimatsu shibori mise)
  Prezzo di listino
  $2,760.35
  Prezzo scontato
  $2,760.35
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • KOSON OHARA, Yanagibashi - Snow on the Willow Bridge of Yanagibashi
  Prezzo di listino
  $2,649.94
  Prezzo scontato
  $2,649.94
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HASUI KAWASE, Rain at Ōmiya, (Ame no Ōmiya), 1930
  Prezzo di listino
  $2,870.76
  Prezzo scontato
  $2,870.76
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • YOSHIDA HIROSHI, In a Temple Yard n. 7 (Sakura hachi dai: Kane zakura), 1935
  Prezzo di listino
  $2,429.11
  Prezzo scontato
  $2,429.11
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA I, KUNISADA UTAGAWA, The Sisters Miyagino and Shinobu
  Prezzo di listino
  $1,766.62
  Prezzo scontato
  $1,766.62
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HIROSHIGE UTAGAWA II, Waves at Shichiri Beach in Sagami Province (Soshu Shichiri-ga-hama)
  Prezzo di listino
  $0.00
  Prezzo scontato
  $0.00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • KOITSU TSUCHIYA, Kofukuji Tempel in Nara , Nara, Kofuku-ji, Scena di pioggia al tempio Kofuku all’inizio della primavera vicino allo stagno Sarusawa a Nara.
  Prezzo di listino
  $2,870.76
  Prezzo scontato
  $2,870.76
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HASUI KAWASE, Winter Moon at Toyamagahara, Fuyu no tsuki -Toyamagahara, Luna invernale sulla pianura di Toyama, 1931
  Prezzo di listino
  $2,429.11
  Prezzo scontato
  $2,429.11
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji sotto chiare nuvole , Kaisei no Fuji 
, n.4
  Prezzo di listino
  $772.90
  Prezzo scontato
  $772.90
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, La salita al Fuji, Fuji no yamaaki
, n.5
  Prezzo di listino
  $242.91
  Prezzo scontato
  $242.91
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, L’apparizione del Monte Hoei, parte seconda, Sono ni
, n.8
  Prezzo di listino
  $419.57
  Prezzo scontato
  $419.57
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Brume sul Fuji , Muchu no fuji
, n.9
  Prezzo di listino
  $441.66
  Prezzo scontato
  $441.66
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji dalle montagne, Sanchu no fuji
, n.10
  Prezzo di listino
  $331.24
  Prezzo scontato
  $331.24
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji fra i salici, Ryuto no fuji
, n.11
  Prezzo di listino
  $419.57
  Prezzo scontato
  $419.57
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Sodegaura, Sodegaura
, n.13
  Prezzo di listino
  $276.03
  Prezzo scontato
  $276.03
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Fujimigahara, nella provincia di Owari detta Le gru, Bishu fujimigahara
, n.14
  Prezzo di listino
  $276.03
  Prezzo scontato
  $276.03
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Montagne, ancora montagne, Yama mata yama
, n.15
  Prezzo di listino
  $441.66
  Prezzo scontato
  $441.66
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji da una grotta, Dochu no fuji
, n.17
  Prezzo di listino
  $198.75
  Prezzo scontato
  $198.75
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji da un bosco di pini, Matsuyama no fuji
, n.18
  Prezzo di listino
  $419.57
  Prezzo scontato
  $419.57
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji attraverso il fumo, Enchu no fuji
, n.19
  Prezzo di listino
  $353.32
  Prezzo scontato
  $353.32
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Zattere fra i giunchi sotto il Fuji, Rochu ikada no fuji
, n.21
  Prezzo di listino
  $441.66
  Prezzo scontato
  $441.66
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il fuji nel vento autunnale, Kogarashi no fuji
, n.22
  Prezzo di listino
  $496.86
  Prezzo scontato
  $496.86
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji da Edo, Edo no fuji
, n.24
  Prezzo di listino
  $242.91
  Prezzo scontato
  $242.91
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji come uno specchio, Kyodai fuji
, n.25
  Prezzo di listino
  $353.32
  Prezzo scontato
  $353.32
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji incappucciato, Kasa fuji
, n.27
  Prezzo di listino
  $309.16
  Prezzo scontato
  $309.16
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji con la cinta, Untai nofuji
, n.28
  Prezzo di listino
  $309.16
  Prezzo scontato
  $309.16
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji ed il buon raccolto, Hosaku no fuji
, n.30
  Prezzo di listino
  $386.45
  Prezzo scontato
  $386.45
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji generoso, Senkin no fuji
, n.31
  Prezzo di listino
  $242.91
  Prezzo scontato
  $242.91
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji pulito, Idosarae no fuji
, n.32
  Prezzo di listino
  $198.75
  Prezzo scontato
  $198.75
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HOKUSAI KATSUSHIKA, Il Fuji e gli otto sacri picchi nella provincia di Shinano, Shinshu yatsugatake no fuji , n.33
  Prezzo di listino
  $552.07
  Prezzo scontato
  $552.07
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto