Collezione: Hyakury Homma

(Tokyo 1784 - Tokyo 1854)
17 prodotti
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono) n. 2, 1850
  Prezzo di listino
  €30,00
  Prezzo scontato
  €30,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 5, 1850
  Prezzo di listino
  €40,00
  Prezzo scontato
  €40,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 6, 1850
  Prezzo di listino
  €40,00
  Prezzo scontato
  €40,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 8, 1850
  Prezzo di listino
  €30,00
  Prezzo scontato
  €30,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 9, 1850
  Prezzo di listino
  €40,00
  Prezzo scontato
  €40,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 10, 1850
  Prezzo di listino
  €40,00
  Prezzo scontato
  €40,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 11, 1850
  Prezzo di listino
  €30,00
  Prezzo scontato
  €30,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 12, 1850
  Prezzo di listino
  €30,00
  Prezzo scontato
  €30,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 14, 1850
  Prezzo di listino
  €40,00
  Prezzo scontato
  €40,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 15, 1850.
  Prezzo di listino
  €60,00
  Prezzo scontato
  €60,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 16, 1850
  Prezzo di listino
  €60,00
  Prezzo scontato
  €60,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 17, 1850
  Prezzo di listino
  €60,00
  Prezzo scontato
  €60,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA, Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono) n. 18, 1850
  Prezzo di listino
  €60,00
  Prezzo scontato
  €60,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 19, 1850
  Prezzo di listino
  €60,00
  Prezzo scontato
  €60,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 20, 1850
  Prezzo di listino
  €60,00
  Prezzo scontato
  €60,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 21, 1850
  Prezzo di listino
  €60,00
  Prezzo scontato
  €60,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto
 • HYAKURY HONMA Kojitsu sōsho shokumon zue (nishiki orimono), n. 23, 1850
  Prezzo di listino
  €50,00
  Prezzo scontato
  €50,00
  Prezzo di listino
  Prezzo unitario
  per 
  Venduto